19.06.2019
Cinius Yayınları

Biz Kimiz? | SSS | Yazar Girişi | Cağaloğlu: (212) 528 3314 | Kadıköy: (216) 550 5078 | Ankara: (312) 439 7487 | İletişim | English ..

Kitap Önerileri

Cinius Yayınları editörleri, sizin de faydalanabileceğinizi düşündükleri kitapları, web sayfamız için toparladı. Aşağıda hem yazarlık ve dil ile ilgili "mesleki" kitaplar, hem de her yazarın mutlaka elinden geçmiş olması gereken "zamansız" edebiyat eserlerini bulabilirsiniz.

Edebiyat Üzerine (Dünya)

Edebiyat Yazıları, AdornoEdebiyat Yazıları
Theodor W. Adorno

Metis Yayınları / Edebiyat Dizisi

Adorno'dan kültürel göndermelerini ve Türkçede okunabilirliğini gözeterek seçtiğimiz on edebiyat yazısı var kitapta... Kavramlaştırma Adorno'ya göre, farklı şeylerin ve olguların bir kalıba dökülmesi, tikelin genele indirgenmesidir - kuşkusuz eleştirel metinlerin de yaptığı budur sonuçta. Kitap için yazdığı Sunuş'ta Orhan Koçak Adorno'nun buna karşı başvurduğu özgürleştirici stratejiyi şöyle açıklıyor:

Edebiyat nedirEdebiyat Nedir?
Frida Kahlo, Hans Georg Gadamer, Helmut Kuhn

Babil Yayıncılık / Poetika Dizisi

Okuyucular bu şeçkide edebiyatın felsefeyle ilintisini Gadamerci; edebiyatın antik kökleri ve filolojik ardıl alanını Nietzscheri; edebiyatın tanımını, fenomenolojik bir olgu olarak birkaç edebi metnin (Balzac) açılımını ve edebiyatın devrimle bağlantısını Kuhncu perpektiften göreceklerdi. Felsefenin edebiyatla kesiştiği elle sayılacak birkaç kaynağın arasına ki bunlar Martin Heidegger'in Hölderlin okuması, Hans-Georg Gadamer'in Paul Celan okuması, Santre'in edebi okumaları- Gadamer'in 'Felsefe ve Edebiyat'ı ile, Helmut kuhn'un 'Edebiyat ve Devrim'ini de çevirerek, birbirinden kisinlikle ayrılmaması gereken felsefe ve edebiyatın bu yakınlaşmasına, iki yeni bakış açısı daha kazandırdığımıza inanıyoruz.

Edebiyat nedirEdebiyatçılar Üzerine
Elias Canetti

Payel Yayınları / Sanat ve Edebiyat Kitapları Dizisi

Edebiyatçılar Üzerine adıyla yayımladığımız bu kitabında Canetti, Konfüçyüs'ten Cervantes'e, Kafka'dan Brecht'e uzanan geniş bir süreç içinde yer almış pek çok yazar, edebiyatçı ve düşünürü ele alarak insanların bugün içinde boğulduğu sıkıntılar üzerine yazarların temel görevinin ne olması gerektiği konusunda şöyle demektedir:

"Edime ve uzmanlaşmaya göre yönlendirilmiş bir dünyada, bir tür çizgisel sınırlandırılmışlıkla erişilmeye çalışılan doruklardan başka bir şey görmeyen, bütün gücünü dorukların buz gibi yalnızlığı uğruna harcayan, buna karşılık dorukların dışında kalanı, çeşitliliği, hiçbir doruk için yardım sunamayacak asıl olanı hor gören ve silen bir dünyada, üretimin amaçlarına ters düştüğü için her türlü değişimi ve dönüşümü gittikçe daha çok yasaklayan, kendi kendini yıkacak araçları düşüncesizce çoğaltan ve aynı zamanda da insanın daha önce edinilmiş ve böyle bir yıkıma karşı çıkabilecek nitelikleri adına geride kalan ne varsa boğmaya çalışan bir dünyada, bütün dünyaların en körleşmişi diye adlandırılabilecek böyle bir dünyada, değişim ve dönüşüm yeteneğini 'ona inat kullananların bulunması bana olağanüstü önemli geliyor.

Edebiyat nedirSanat ve Edebiyat
Sigmund Freud

Payel Yayınları / Freud Kitaplığı Dizisi

Sanat ve Edebiyat, Freud'un yaratıcı sürecin ruhbilimsel yönleri üzerine yazdığı makalelerden büyük bir bölümünü bir araya getirmektedir. En başta Freud'un bir edebiyat eseri üzerine yayınlanmış en kapsamlı çözümlemesi olarak kabul edilen Wilhem Jensen'in Gradiva romanına ilişkin yaptığı çalışma yer almaktadır. Ayrıca, Shakespeare, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Goethe, Ibsen ve Dostoyevski gibi diğer sanatsal ve yazınsal devlerin yapıtları ele alınmakta ve bir yaratıcı dehanın imgelemindeki kavrayışların nasıl aydınlatılacağını göstermektedir. Kitapta gündüz-düşleriyle düşlemin, yaratıcı süreçte oynadığı büyüleyici rol tartışılmaktadır. Shakespeare'in simgeciliği çözümlenmekte, sahne karaterlerindeki humor, suçluluk ve psikopati hakkında üzerine aydınlatıcı görüşlere yer verilmektedir. Freud'un, Leonardo da Vinci'nin eşcinselliğinin yapıtlarına nasıl yansıdığı konusundaki incelikli çözümlemesi ve Michelangelo'nun Musa heykeli ile belirsiz demonolojik nevroz sorunlarının altında yatan nedenleri ortaya çıkarması bu denemeler toplamının en önemli yazılarını oluşturmaktadır.

Edebiyat nedirPostmodern Edebiyat Kuramı Giriş
Niall Lucy

Ayrıntı Yayınları / Sanat ve Kuram Dizisi

Postmodern edebiyat kuramı XVIII. yüzyıl sonu Romantik geleneğinden beslenir. İki akımın kesiştiği en önemli nokta, edebiyatla edebiyat kuramının iç içe geçmiş, giderek birbirine dönüşmüş olmasıdır. Tıpkı romantiklerin yaptığı gibi postmodern edebiyatçılar da sürekli edebiyat meselesinin bizatihi kendisiyle uğraşırlar. Bu da bizi "edebi mutlak" kavramına götürür. Edebi yaratılar hakkında yargıda bulunmaya soyunan edebiyat kuramı arasındaki ayrım ortadan kalkarken edebiyatın mutlağın ayırt edici özelliği henüz düşünülmemiş olana, olasılıklara, var olanların antitezlerine açık oluşudur, kısacası devrimci bir yönü vardır. Postmodern edebiyattan ayrıldığı nokta da budur.

Bu temel sav etrafında gelişen kitap alışılagelmiş giriş kitapları gibi belli bir dönemselleştirme üzerinden, birbirini takip eden akımlar ya da kişiler izleyerek örgütlenmiyor. Onun yerine bu sav ile buna eklemlenen başka temel etrafında, metinler üzerinden gelişiyor ve eleştirel bir yaklaşım benimsiyor.

Edebiyat nedirEdebiyat Nedir?
Jean-Paul Sartre

Can Yayınları / Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi

Edebiyat Nedir, 20. yüzyılın en etkili düşünür ve yazarlarından Jean-Paul Sartre'ın 1940'ların sonlarındaki kültleşmiş kitaplarından. Kuram ve eylem adamı niteliklerini birleştiren, yazar-aydın kimliğiyle yaygın bir etki uyandıran Sartre, döneminde tartışmalara yol açan bu kitabında edebiyat kavramını 'yazar', 'yazarın görevi' ve 'okurun konumu' üzerinden üç ayrı kategoride ele alıyor. Yazarı, çağının dünyasına sırt çevirmeyen, yaşadığı dönemin gerçeklerinden, çıkmazlarından esinlenerek tavrını ve eylemini belirleyen aydın olarak görüyor. Bireyin kökten özgürlüğünü savunan varoluşçuluğun bu büyük sözcüsü, okurlarını da özgürleşme sürecine taşıması gereken aydının görevini 'yazarken değiştirmek, yazarken özgürleştirmek' diye tanımlıyor. Edebiyata 'bağlanma' kavramı açısından yaklaşırken, Aydınlanma Çağı'nın gününün tanığı aydınını övüyor, 19. yüzyılın burjuva ahlâkını dayatan gerçekçi yazarlara ateş püskürüyor. Sartre'ın edebiyatı olduğu kadar yazarı da sorgulayan bu kült metni, her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur' diyen Dostoyevski'nin sözlerini doğruluyor.

Edebiyat nedirBaşkaldıran Edebiyat
Havanda Su Dövmeyecek Edebiyat Tutkunları İçin...

Doğan Kitapçılık / İnceleme Araştırma Dizisi

Kuramsal yaklaşımlar, tartışmalar, kitaplar...
Mişima' dan Nâzım Hikmet'e, Leyla Erbil'den Mayakovski'ye edebiyat dünyasının önemli isimleri...
1960'lardan günümüze gerek ülkemizde gerekse dünyada edebiyatın panaroması...
Nedim Gürsel, eleştiri ve kuramsal incelemelerinde edebi duyarlılık kadar bilimsel yöntemi de göz ardı etmiyor...

Edebiyat nedirRomanın Hazırlanışı 1
Yaşamda ve Yapıtta
Roland Barthes

Sel Yayıncılık / Edebiyat Dizisi

XX. yüzyılın önde gelen denemeci, eleştirmen ve göstergebilimcilerinden Roland Barthes'm (1915-1980) College de France'taki son derslerini ve son seminerlerini (1978-1979/1979-1980) içeren Romanın Hazırlanışı, aynı zamanda onun kültür, yazın ve Öğretim yaşamının doruk noktasındaki son ürünü.


Romanın Hazırlanışı I'de, Yaşamdan Yapıta uzanan süreci gözlemleyen R. Barthes, "şimdinin not edilmesi"nden "roman"a geçişi; kısa, parçalı anlatımdan uzun, sürekli anlatıma geçişi gündeme getiriyor. Bu amaçla da "not etme"nin/ bir başka deyişle kısa anlatımın örnek biçimi olarak gördüğü ve tümce atomu diye adlandırdığı, Japonların "hayku"sunu ("ültra-kısa biçim") ele alıyor. Böylece "not etme"den "roman"a nasıl geçilebileceğini araştırıyor. Bu araştırma serüveni içinde kendisi de sanki bir roman yazacakmış (kendi deyişiyle "roman yapacakmış" = roman hazırlayacakmış) gibi bir tavır sergiliyor; bu "sankinin içine yerleşiyor."


Bu açıdan Romanın Hazırlanışı I: Yaşamdan Yapıta, bir "Yazınsal Yapıtın (Romanın) Hazırlanış Koşullarının Sorgulanması" olarak okunurken, R. Barthes'in kendi Vita Nova tutkusunu ya da isterseniz kendi "Roman Fantasmasfm sergileyişi olarak da alımlanabilir.


Bu ciltte ayrıca "Labirent Eğretilemesi" konusunun işlendiği seminer de yer alıyor


Edebiyat nedirRomanın Yükselişi / Defoe, Richardson ve Fielding Üzerine İncelemeler
Ian Watt

Metis Yayınları

Yirminci yüzyılda edebiyat tarihi ve eleştirisi alanının en etkili olmuş, en çok alıntılanmış ve tartışılmış klasiklerinden biri olan Romanın Yükselişi nihayet Türkçede. Ian Watt on sekizinci yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen üç romancısı, Defoe, Richardson ve Fielding'in kitaplarına dair gayet özgün ve derinlikli yorumlar sunarak, bu romancıların modern roman geleneğinin oluşumundaki önemli rollerini araştırıyor. Bağlamsal eleştirinin seçkin örneklerinden birini sunarak, ele aldığı romanları Batı tarihinin belirgin dönemeçleriyle ilişkilendirerek değerlendiriyor: Orta sınıfların ve ekonomik bireyciliğin yükselişi, on yedinci yüzyıldaki felsefi yenilikler, kadınların toplumsal konumundaki karmaşık değişimler gibi "dışsal" etkenlerin modern roman tahayyülünün biçimlenmesinde nasıl bir rol oynadıklarını inceliyor


Yaratıcı Yazarlık

Edebiyat nedirRoman Yazma Sanatı
Ronald B. Tobias

Say Yayınları / İnceleme Dizisi

Çocukluğunuzda zihniniz yaratıcılığın el değmemiş bahçesine benzer. Bu yeteneğiniz ilerideki yaşlarda, çoğu kez, edebiyat türü denemelere dönüşür. İlk başarısızlıklar sizi asla düş kırıklığına uğratmamalı. Ünlü Amerikalı yazar Ronald B. Tobias´ın, Roman Yazma Sanatı adlı bu yapıtı, yaratıcılığınızı özgürce kullanmada ve anlatım becerinizi en üst düzeye ulaştırmada en büyük yardımcınız olacaktır. Başka bir deyişle bu, tüm zamanlarda iyi öykü yazmanın ve onları güncel hale getirmenin anahtarıdır.
Kitap, bütün kurgu türlerinden seçilmiş 20 temel konuyu kapsıyor. Bu konular, sizin kurgunuza kendinizce uygulayabileceğiniz biçimde çözümlenmiş, iyi ve kötü tüm yanlarıyla belirtilmiştir. Romanda, okuyucunun kalbine ulaşmanın yolu, ayrıntıları ve evrensel etkiyi belirlemedir. Burada ağır dilli, akademik bir tartışma değil, kolay uygulanabilir "Nasıl yapmalı?" ve "Ne yapmalı?" önerileri yer alıyor. Her bölümde bir özlü söz ve tüm zamanlarla ilgili yazı türlerine ait açıklamalar da bulacaksınız.
• mitoslar ve peri masalları
• alışılmış ya da sıradışı kurgular
• her türde film senaryoları
• kısa öykü ve romanlar
Bunlar, düzenli olarak çok satan kitaplar listelerinde görülen ve sizin de yazmak istediklerinizin gerçek öneri ve örnekleridir. ...

Edebiyat nedirBüyübozumu: Yaratıcı Yazarlık
Kurmacanın Bilinen Sınırları ve İhlal Edilebilir Kuralları
Murat Gülsoy

Can Yayınları / Düşünce Dizisi

Murat Gülsoy, Bu Kitabı Çalın adlı yapıtıyla Sait Faik Hikaye Armağanı?na, ilk romanı Bu Filmin Kötü Adamı Benim ile de Yunus Nadi Roman Ödülü?ne değer görülmüştü. Gülsoy, Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık adlı bu yeni kitabıyla, yazı serüveninin en başından beri attığı tüm adımlara basarak geri dönüyor, yalnızca kitapları değil dünyanın kendisini de bir metin olarak olarak okuyan bir edebiyat geleneğinin izini sürüyor. Bir süredir vermekte olduğu yaratıcı yazarlık derslerinden yola çıkarak, gerçekliği yazı yoluyla yeniden kurmanın araçlarını, yöntemlerini sorguluyor. Gülsoy, kurmacanın bilinen sınırlarıyla ihlâl edilebilir kurallarını açımlarken, bir büyüyü bozuyor ve okuyanla yazan arasındaki sessiz anlaşmanın kurallarını alt üst ediyor. Sözün kısası, anlatacak bir hikayesi olanlara ?okunaklı? bir anlatı kurmanın yollarını işaret ediyor. Yolları çatallanan yazı bahçesinde kaybolmasınlar diye...

Edebiyat nedirYaratıcı Yazarlık Kursu
Hakan İşcen

Everest Yayınları / Öykü Dizisi

"Pazar günü annem öldü; ben de salı günü kursa yazıldım. Tabii ki yazar olmak için annemin ölmesini beklemiyordum. Ama onun ölümü, bir yandan göğsümü rendelerken diğer yandan beynime inen bir balyoz etkisi yarattı:
Yeter artık, hiçbir şeyi erteleme!"

"... Aslında benim yazarak yaptığım, farkında olarak veya olmayarak başkalarının hayatlarındaki parça tesirli alıntıları bir araya getirmek. Çevremdeki aynaları sessizce kırarak yerdeki parçalardan yeni bir ayna yapıyor, kendimle sırlıyor, çatlakları sadece gerektiği kadar gizliyorum. Metni okuyup aynaya bakan kimse, parçalanmış yeni bir gerçeklikle buluşuyor. Parçalara bakarken geçmişi, kendini, yüzünün o ana dek fark etmediği yanını, bütüne bakarken geleceği, hayatın kışkırtıcı farklı tasarımlarını görüyor. O, benim .. değil, elindeki metnin peşinden giderken, ansızın gelen dalgayla izleri kaybedip ıssız kumsalda yapayalnız kalan biri. Ama zaten onun kaderi, kendini bulmak için önce kaybolmak değil mi?.."
Edebiyatı Üzerine (Türk)

Edebiyat Yazıları, AdornoTürk Romanı / İlk Dönem. 1872-1900
Robert P. Finn

Agora Kitaplığı / Edebiyat Kuramı Dizisi

Türkiye'de roman, her bakımdan iflas etmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun, Tanzimat'ın akabinde belli başlıkurumlarına taze kan aradığı bir dönemde doğmuştur. 1862'de Fenelon'un "Telemaque'yla başlayan Fransız romanlarının çevirileri ve 1872'de Şemsettin Sami'nin "Taaşşuk-i Talat ve Fitnat" adlı romanıyla birlikte Osmanlı yazarları, roman alanında da kalem oynatmaya başlamışlardır.

Edebiyat Yazıları, AdornoTürk Romanının Kökenleri ve Gelişimi
Ahmet Ö. Evin

Agora Kitaplığı / Edebiyat Kuramı Dizisi

Bir edebi tür olarak on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde ülkeye giren Türk romanının kökenleri, kendisini doğuran toplumsal, hatta siyasal ve zihinsel dönüşümden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla, roman Türkiye?de, Batı?da ortaya çıkışından çok farklı ve kendine özgü nitelikler sergileyerek yeni bir algılama ve toplumsal kurgunun köklerini bağrında taşıyarak doğmuş, neredeyse bir siyasal aktör rolü oynamıştır. Ahmet Ö. Evin de bu çalışmasında, Türk romanının doğuşunu metinler üstünden ve arkaplanıyla birlikte irdelerken, dış etkenleri karşılaştırmalı ve çözümlemeci bir mantıkla ele alıp, romanın o dönemde bir toplumsal dönüşüm aracı olarak görüldüğünü örnekleriyle ortaya koyuyor...

Edebiyat Yazıları, AdornoXIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
Ahmet Hamdi Tanpınar

Yapı Kredi Yayınları / Edebiyat Dizisi

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın XIX.Asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı kitabı YKY tarafından yayımlanıyor.

"Yeni bir duyuş, düşünüş ve anlatış tarzının, yeni bir dünya ve tabiat görüşünün ve insan anlayışının geldiği" sancılı bir dönemin edebiyatına, onu doğuran arkaplanı da ihmal etmeden bakan XIX.Asır Türk Edebiyatı Tarihi, "her şeyden evvel Türk insanında başlayan bir buhranın ve yeni ufuklar ve değerler etrafında yavaş yavaş kurulan bir iç düzenin" tarihi. Yazarının olguların derinliklerine nüfuz eden kavrayışı, şaşırtıcı dikkatleri, parlak üslubu onu sıradan bir edebiyat tarihinin çok ötesine taşıyor.


Edebiyat Yazıları, AdornoBatılılaşma ve Türk Edebiyatı
Lale Devri'nden Tanzimata Yenileşme
Ali Budak

Bilge Kültür Sanat / Araştırma-İnceleme Dizisi

Osmanlı yöneticileri, XVIII. asrın başlarında, askerliğe, bilime ve teknolojiye dair yeniliklere yönelirken, farkında olmadan, hayatın her alanında ve sanatta Batılılaşmaya da kapı aralamışlardır.
Böylece, hem fizik hem estetik bir değişim süreci, aynı zamanda başlamıştır.
Bin yıldır içinde yaşanılan kültürden bir başka kültüre geçilmektedir. Ne var ki, sanatın, özellikle edebiyatın akşamdan sabaha değişmesi söz konusu değildir. Bir yaşama üslûbunun ifadesi olarak edebiyat; dünden bugüne, bugünden yarına, duraksız bir yolculuktur.
Öyleyse, Tanzimat'tan sonra ortaya çıkan edebiyat, eğer "yeni" ise, sürecin, muhakkak, daha öncesinin olması lazımdır. Bu durumda; edebiyatla Batılılaşma arasındaki münasebet, sanıldığından daha sıkıdır ve "yenileşme", şimdiye kadar söylenegelenden çok daha erken bir dönemde başlamıştır.
"Batılılaşma ve Türk Edebiyatı", bir bakıma, bu düşüncelerin izinin sürülmesinden doğmuştur. Kitapta, Batılılaşmanın ilk somut belirtilerinin görüldüğü XVIII. yüzyıl başlarından yeni bir dünya görüşünün ve edebiyatın ortaya çıktığı XIX. yüzyıl ortalarına kadar geçen yaklaşık 150 yıl; "Uyanış", "Yenileşme", "Batılılaşma" adlarını taşıyan üç ana bölüm halinde incelenmektedir.

Edebiyat Yazıları, AdornoAnsiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
İskender Pala

Kapı Yayınları / İskender Pala Bütün Eserleri Dizisi

Bu sözlükte divan şiiriyle ilgili tabiat, tabiat olayları, coğrafya, yerleşim bölgeleri, iklim kuşakları, insanlar ve özellikleri, kozmik âlem, felek, tıp, astronomi, yıldız ilmi, burçlar, müneccimlik, falcılık, remil, eski batıl ilimler, israiliyat, musiki deyim ve terimleri, makamlar, eski sanat dalları, hattatlık, müzehhiplik, mücellitlik, eski hayat sistemi, günlük olaylar, âdetler, gelenekler, oyunlar, eğlence hayatı, savaş, savaş aletleri, savaş terim ve deyimleri, bezm ve rezm sistemi, efsanevi ve tarihi kişiler, tasavvuf ve tasavvuf i inanış sistemi, bunlara ait deyim ve terimler, tarikatlar, özellikleri, efsaneler, kıssalar, Yunan mitolojisi, dini terimler ve alışkanlıklar, ayetler, hadisler, fıkıh, tefsir ve dini ilimler ile İslâm dini ve dini hayat vs. birçok konularda açıklanması gereken maddeler yer almaktadır. Bunun yanında açıklanmaya muhtaç olan divan şiirinin özünü oluşturan beşeri veya ilahi anlamdaki platonik aşk, âşık, maşuk, içki alemleri, sevgilide güzellik unsurları, bu yolda oluşmuş mazmunlar, remizler, mefhumlar, ünlü aşk hikâye kahramanlarıyla ilgili imajlar ile mesnevi konuları ve divan şiirine özgü şekiller, türler, sanatlar, vezin ve kâfiye ile nazım özelliklerine de yer verilmiştir.
Kısaca, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, divan şiiriyle ilgili karşılaşılabilecek her güçlüğü yenme gayesiyle kaleme alınmış temel bir kaynak eser niteliğindedir.

Edebiyat Yazıları, AdornoTürk Edebiyatında Hikaye ve Roman 1
Cevdet Kudret

İnkılap Kitabevi / Edebi İnceleme Dizisi

"Monografiden metin yayınına, antolojiden ders kitabına kadar uzanan araştırma ve incelemeleriyle Türk edebiyatı için zengin bir 'başvuru kitaplığı' oluşturmuştur Cevdet Kudret. Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman bu kitaplığın seçkin örneklerinden biridir. Kronolojik akışıyla edebiyat tarihi, seçmece düzeni ve bol metin örneğiyle antoloji, değerlendirmeleriyle eleştiri karakteri gösteren bu üç ciltlik çalışma alanının en güvenilir başvuru kaynaklarından biri kabul edilmektedir. Türk Edebiyatını Tanzimat'tan 1959'a kadar dönem dönem ele alan serinin birinci cildi 1856-1910 arasını kapsıyor. Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Âtî dönemi yazarlarını hayatı/eserleri/sanatı çizgisinde değerlendiren kitap, ilk yayım yılından bu yana Cevdet Kudret'in en önemli çalışmalarından biri olmayı sürdürüyor."

Edebiyat Yazıları, AdornoEdebiyat Sözlüğü
Ali Püsküllüoğlu

Can Yayınları / Başvuru Kitaplığı Dizisi

"Edebiyat", insanoğlunun güzel yaratılarından biridir ve konusu da "insan" dır. Sözlü ya da yazılı olarak ortaya konur, yani "dil"in bir ürünüdür.
Ali Püsküllüoğlu

Kırk yılı aşan bir süre içinde yirmiden fazla sözlük hazırlamış olan Ali Püsküllüoğlu'nun Edebiyat Sözlüğü, bu alanda kullanılmakta olan terimlerin Türkçe karşılıklarının yanı sıra Arapça ve Farsçadan ve Batı dillerinden girmiş olan terimleri de içermektedir.

Edebiyat Sözlüğü'nün, yalnızca her düzeydeki öğretim kurumları, öğretmenler, öğrenciler ve araştırmacılara değil, edebiyatla ilgilenen herkese yararlı olacağına inanıyoruz.


Şiir Üzerine

Edebiyat nedirŞiiri Şiirle Ölçmek
Şiir Üzerine Yazılar, Söyleşiler, Soruşturmalar
Edip Cansever

Yapı Kredi Yayınları / Edebiyat / Deneme Dizisi

Şiiri Şiirle Ölçmek, modern şiirimizin en özgün ve üretken şairlerinden biri olan Edip Cansever'in (1928-1986) bütün yazılarını, söyleşilerini ve soruşturma yanıtlarını ilk kez bir araya getiriyor.

Cansever'in yazılarında, poetikasını belirleyen, yaşama ve şiire bakış açısını ortaya koyan, şiirini anlamamızı sağlayacak pek çok ipucu bulunur. Örneğin, Türk şiirinde az rastlanan "dramatik monolog" türünü neden tercih ettiğini göstermesi bakımından en önemli yazılarından biri olan "Şiiri Bölmek"te, Cansever, hep birilerine ya da bir şeylere uyum göstererek yaşadığımızı, sonuçta kişiliğimizi yitirdiğimizi vurgular. Ona göre, direnmekle çevreye uymak arasında şaşkına dönen ve çeşitli rollere bölünen bireyin şiirde hakkıyla temsili, şiirin de anlatıcılara bölünmesiyle, yani dramatik bir şiirle mümkündür.

Edebiyat nedirŞiirde Devrim
Özdemir İnce

Türkiye İş Bankası Yayınları / Türk Dizisi

Mallarmé Akademisi (Fransa) ile Avrupa şiir Akademisi (Lüksemburg) üyesi. Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres (Fransa).24 Şiir kitabı ve dördü kuramsal olmak üzere 21 deneme ve eleştirel deneme kitabı yayımlandı.
Aloysius Bertrand, Comte de Lautréamont, Arthur Rimbaud; Kavafis, Seferis, Ritsos; Alain Bosquet, Adonis ve Abdellatif Laâbi'den çevirdiği şiirler Türkçede kitap olarak yayınlandı.
Şiir ve yazıları yirmi kadar yabancı dile çevrildi.
Şiir kitapları Fransızca, Yunanca, Bulgarca ve Makedonca yayınlandı.

Şiir ve Gerçeklik, Tabula Rasa, Yazınsal Söylem Üzerine adlı kitaplarında Türk edebiyatı ve şiirinde imge, yapı, söylem, gelenek, şiirin dili, dilin yazınsal işlevi konularını inceleyen Özdemir İnce, Şiirde Devrim'de ölçülü uyaklı klasik şiirden çağdaş şiirsel söyleme giden tarihsel ve estetik süreci irdeliyor, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde modernist yönelimleri eleştiriyor.

Edebiyat nedirOsmanlılarda Şiir
Dora D'Istria

Nesnel Yayınlar

"Türk edebiyatı şiir alanında sonsuz ölçüde zengindir."
Osmanlılarda Şiir, gerek 19. yüzyıl Batılı aydının Osmanlı edebiyatını değerlendirişini yansıtması, gerekse günümüzde konuya özel ilgi duyan çevreler dışında ülkemiz genç insanlarına unutturulmuş bir edebiyat hakkında derli-toplu bir bilgi sunabilmesi açısından, önemli bir çalışmadır.

Kitabın sonuna, adları geçen şairleri kısaca tanıtan bir "Kim Kimdir" bölümü eklenmiştir.


Şiir Nedir, Dora D'lstriaŞiir Nedir ve Nasıl Yazılır?
Veysel Çolak

Papirüs Yayınevi / Edebiyat Dizisi

"Şiir tanımlanamaz" demek yeterli değil. Çünkü var olan her şey tanımlanabilir. Bu durumda, belki de en doğru yaklaşım; bugüne dek yazılagelen tüm şiirlerin tek tanımının olamayacağını söylemek. Böyledir de. Bu, aynı zamanda yazılan her şiirin özgünlüğünü beklemek anlamına da gelir. Buradan, her şiirin bir tanımı vardır ve bunu beraberinde getirir, diyebiliriz. Melih Cevdet Anday ise; "Çıkar yol, şiiri tanımlamaktan vazgeçmektir. Tanım akıl işidir, şiir ise akıl dışıdır." diyecektir. Oysa bu sözlerde de bir tanım var. Ama sorun bu değil. 'Şiir nedir?' sorusuna karşılık olacak bir tanım aramaktan çok; özgün şiirin ne olabileceğini irdelemek öncelenmiştir bu çalışmada. Çünkü Türk şiirinin en çok buna gereksinimi var. Şiir yazmanın öğretilemeyeceği söylenecektir. Bu yargı doğru gibi görünmektedir; ama henüz yazılmamış şiirler için geçerlidir. Yazılmış, okuyucuyla buluşmuş şiirlerin nasıl yazıldığı öğrenilebilir. Bu sağlandıktan sonra; nasıl sözcüklere, bağdaştırmalara dönüştürüldüğü; biçim ve biçeme sokulduğu, giderek bir yapıya nasıl ulaşıldığı kolayca öğrenilebilir. "Yaratıcı Yazma Dersleri"nin bu üçüncü kitabı, şiire ilgi duyanların çok yararlanacağı bir kaynak niteliğinde


 

 

 

 

 

 

 

 
Cinius Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
Yaratıcı Yazarlık Atölyesine Hoş Geldiniz!
Grup çalısması
Tarih ve saat: Ön Kayıtlar Sonucu Belirlenecektir
Egitmen:
Çalışmaya göre belirlenir
Süre: 4 Hafta
Ücret: 600 TL (4 haftalık program , kişi başı)
Konular
Dört hafta süren programımızda yazarlığın çeşitli aşamaları irdeleniyor. Genel bir yazarlık eğitimi olabileceği gibi, yazarlığın tek bir boyutu da incelenebiliyor. Çalışmaya katılacak grubun beklentileri doğrultusunda bir eğitim programı çıkarılıyor.
Yazılan Dosya Üzerinde Birebir Çalısma
Tarih ve saat: Eğitmen ve Yazar Ortaklaşa Belirler
Eğitmen: Çalışmaya göre belirlenir
Süre: İhtiyaca göre belirlenir
Ücret: 150TL / 1 Saat
Konular
Bu paket yaratıcı yazarlık derslerinin kişiselliştirilmiş ve uygulamalı örneğini içeren sıkı bir çalısma temposuna dayanıyor. Yazar adayımız, yaratıcı editörümüzle birlikte dosyasının şekillenmesi, edebiyatta genel ve aykırı eğilimler, okuma ve yazma eylemi, çağdas ve postmodern romanın genel özellikleri gibi konularda tartışıyorlar, yazı örnekleri üzerinden karşılaştırmalı bir yazma sürecine giriyorlar. Aynı zamanda, ödevler, okuma listeleri aracılığıyla da yazar adayının yazma becerisi ve yetenekleri arttırılıyor.
Amaç, yazarın kendini daha iyi ifade edebilmesi, edebiyat dünyasının bilinmezleri hakkında fikir sahibi olması, yazmanın ve yaşamanın başat dünyasını kavraması olarak gösterilebilir.© 2012.