13.07.2024
Cinius Yayınları

Biz Kimiz? | SSS | Yazar Girişi | Cağaloğlu: (212) 528 3314 | Kadıköy: (216) 550 5078 | Ankara: (312) 439 7487 | İletişim | English ..

Cinius Yayınları > Katalog> Kitap Listesi

Tüm Yayınlar
Çağdaş Türk Yazarları
Şiir Kitapları
Anı
Araştırma İnceleme
Tarih Bilim Felsefe
Ekonomi
Sağlık
Kişisel Gelişim
Sözlük
Yemek Kitapları
Deneme
Gezi Kitapları
Mizah ve Eğlence
Din ve Teoloji
Eğitim / Dil


Müslim Ergül
Sıralamayı göre yap

0 - 202461

Servet-i Fünûn’dan Cumhuriyete Kadar Yeni Türk Edebiyatı,
Müslim Ergül

Türk edebiyatının başlangıcı çok eskilere, tarihin bilinme-yen devirlerine kadar uzanır. Bu edebiyatın günümüze ka-dar seyri içinde kabul görmüş üç büyük devresi vardır. Bu devreler; İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı, İslami-yet’ten Sonraki Türk Edebiyatı, Avrupai Türk Edebiyatıdır.
Kitabımızın ana konusunu içine alan Servet-i Fünûn Edebi-yatı, diğer adıyla Edebiyat-ı Cedide, Avrupai Türk Edebiya-tının Tanzimat’tan sonraki ikinci hamlesidir. Bu hamleyi Fecr-i Âti edebiyatı, Türkçülük akımının doğurduğu Milli Edebiyat Hareketi ve başlı başına bir ekol teşkil eden ba-ğımsız isimler takip eder. Daha sonra Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı başlar.
İşte biz bu kitabımızda Tanzimat Edebiyatı ile Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı arasında kalan edebi gelişmeleri, bunların önde gelen isimlerini, bu isimlerin hayatlarını, edebi kişiliklerini, eserlerini tanıtmaya çalıştık ve eserle-rinden seçmelere yer verdik.
Bu çalışmanın, bilhassa, öğretmen ve öğrencilerimiz için faydalı olacağını ümit ediyorum.
...


Araştırma; 617 sayfa, 2. hamur , ISBN: 9786257043939
Etiket 65,00 TL, ciniusyayinlari.com'da 39,00 TL (%40 indirim 26,00 TL)

Bize ulaşmak için: (212) 528 33 14


© 2006-2012

Facebook Sayfamıza Üye Olmak İçin Tıklayın