21.04.2024
Cinius Yayınları

Biz Kimiz? | SSS | Yazar Girişi | Cağaloğlu: (212) 528 3314 | Kadıköy: (216) 550 5078 | Ankara: (312) 439 7487 | İletişim | English ..

Cinius Yayınları > Katalog> Kitap Ayrıntı

Tüm Yayınlar
Çağdaş Türk Yazarları
Şiir Kitapları
Anı
Araştırma İnceleme
Tarih Bilim Felsefe
Ekonomi
Sağlık
Kişisel Gelişim
Sözlük
Yemek Kitapları
Deneme
Gezi Kitapları
Mizah ve Eğlence
Din ve Teoloji
Eğitim / DilServet-i Fünûn’dan Cumhuriyete Kadar Yeni Türk Edebiyatı
Müslim Ergül
Cinius Yayınları / Araştırma

Türk edebiyatının başlangıcı çok eskilere, tarihin bilinme-yen devirlerine kadar uzanır. Bu edebiyatın günümüze ka-dar seyri içinde kabul görmüş üç büyük devresi vardır. Bu devreler; İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı, İslami-yet’ten Sonraki Türk Edebiyatı, Avrupai Türk Edebiyatıdır.
Kitabımızın ana konusunu içine alan Servet-i Fünûn Edebi-yatı, diğer adıyla Edebiyat-ı Cedide, Avrupai Türk Edebiya-tının Tanzimat’tan sonraki ikinci hamlesidir. Bu hamleyi Fecr-i Âti edebiyatı, Türkçülük akımının doğurduğu Milli Edebiyat Hareketi ve başlı başına bir ekol teşkil eden ba-ğımsız isimler takip eder. Daha sonra Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı başlar.
İşte biz bu kitabımızda Tanzimat Edebiyatı ile Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı arasında kalan edebi gelişmeleri, bunların önde gelen isimlerini, bu isimlerin hayatlarını, edebi kişiliklerini, eserlerini tanıtmaya çalıştık ve eserle-rinden seçmelere yer verdik.
Bu çalışmanın, bilhassa, öğretmen ve öğrencilerimiz için faydalı olacağını ümit ediyorum.


Etiket 65,00 TL | %40 indirim 26,00 TL | Cinius Kitap'ta 39,00 TLSayfa: 617
Hamur: 2. hamur
ISBN: 9786257043939
Boyut: 14x21 cm
Baskı Tarihi: Şubat 2020
Özgün Dili: Türkçe
Tel: (212) 528 3314 | (532) 741 4148 | (216) 550 5078


© 2006-2012

Facebook Sayfamıza Üye Olmak İçin Tıklayın