14.07.2024
Cinius Yayınları

Biz Kimiz? | SSS | Yazar Girişi | Cağaloğlu: (212) 528 3314 | Kadıköy: (216) 550 5078 | Ankara: (312) 439 7487 | İletişim | English ..

Cinius Yayınları > Katalog> Kitap Ayrıntı

Tüm Yayınlar
Çağdaş Türk Yazarları
Şiir Kitapları
Anı
Araştırma İnceleme
Tarih Bilim Felsefe
Ekonomi
Sağlık
Kişisel Gelişim
Sözlük
Yemek Kitapları
Deneme
Gezi Kitapları
Mizah ve Eğlence
Din ve Teoloji
Eğitim / DilMevlana'nın 18 Sırrı
Mesnevi'deki Bilgelik
Melih Ümit Menteş
Cinius Yayınları / Çağdaş Türk Yazarları

Kendi elleriyle yazdığı Mesnevisi’nin ilk 18 beyitinde Hz. Mevlâna, yaratılış ve yaşam prensiplerinin sırlarını açıklar. Elinizdeki bu kitapta, 18 beyitin her birinde gizlenmiş olan bir demet sır, herkesin rahatça anlayabileceği bir dille açıklanmıştır... Bu sırları keşfettikçe, tasavvufun temel prensiplerini de kolaylıkla kavradığınızı göreceksiniz... ‘Mesnevi’deki 18 Sır’, ‘tasavvufu öğrenmek istiyorum, lâkin kolay anlaşılır, mesajları bütünsel bir yaklaşımla ve net olarak veren bir kaynak bulamıyorum’ diyen modern insan için yazılmıştır.


Etiket 53,00 TL | %5 indirim 2,65 TL | Cinius Kitap'ta 50,35 TLSayfa: 688
Hamur: 2. hamur
ISBN: 9786051274874
Boyut: 16x23 cm
Baskı Tarihi: Aralık 2014
Özgün Dili: Türkçe


İçindekiler
İÇİNDEKİLER
I. SIR
EGOYLA MÜCADELEDE NEYİN ROLÜ
Mesnevi’nin ‘Dinle’ ile başlamasının sırrı
Sesin önemi ve gücü
Elif harfi
Bir tasavvuf sembolü olarak ney
Ayrılıklar...
SOHBETTE KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI
Mesnevi neden Farsçadır?
Neden ilk beyiti ele alıyoruz?
Neden sembolizm?

II. SIR
Ustayı yaratan öğrencileridir
Beş element
İçimizdeki şeytana yenilmemek
İlahi adalet, ödül ve ceza
Öğrenci hazır olunca hoca ortaya çıkar
Felekler
Tanrı’yı ve O’nun tekliğini algılayabilmek
Hâl dili
SOHBETTE KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI
İblis nasıl olur da Tanrı’nın emrine itaat etmez?
İblis baş melek değil midir?
Cinler nerede yaşarlar ve insanoğlunun düşmanları mıdırlar?
İçimizdeki şeytanlardan nasıl korunabiliriz?
Cinler, biz insanlara göre avantajlı mıdır?
Medyadaki cinciler günah mı işliyorlar?
Allah neden yaratılış seviyesi içinde yer almaz?
Tasavvufta mutlak ve kesin bir teori yok mudur, her şey göreceli midir?
‘Tek bir Ruh’ derken tüm yaratılmışların ruhu aynı mı?
İnsanoğlu o tek Ruhla bağlantı kurmak için ne yapmalı?
Tasavvufta sıkça geçen özler seviyesi ile ne kastediliyor?

III. SIR
EZELİ ANLAŞMA VE SONSUZ DOSTLUKLAR
Gerçek bir dosta olan gereksinim
Her an yeniden yaratılma... Yeniden varoluş mu, reenkarnasyon mu?
Bir ben vardır bende benden içeri
Minik gönül parçaları
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Kimin ne zaman ve nasıl doğacağına, nefsine,
ne zaman öleceğine kim ve nasıl karar veriyor?

IV. SIR
TASAVVUFUN DERİNLİKLERİNE AÇILAN KAPI: ZAMAN
Ruhlarımızdaki ortaklıklar
Sonsuzluk yurdu-ahret
İnsanın dünya güzelliklerinden de yararlanması doğaldır
Parayla ilişkimiz
Zaman kavramı
İnsanoğlu, çoktan yazılıp bitmiş bir senaryoyu mu oynuyor?
Tasavvufta önemli bir kavram: Tecelli
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Tasavvufun reenkarnasyona bakışı
Kendimizde kime ait yansımalar olduğunu öğrenebilir miyiz?
Bu yansımaları öğrenmenin daha somut bir metodu var mı?
Siz bu bilgilere nasıl ulaşıyorsunuz?
Meditasyon ile tasavvuftaki murakabe birbirine benziyor mu?
Her iki yöntemi paralel olarak uygulamakta bir sakınca var mı?
Bütün bunları bir arada uygulamak zor ve karmaşık değil mi?
Yaşarken bir başka kişiye dönüşmek mümkün müdür?
Hz Muhammed (s.a.v.) ile Muhammedi Ruh arasındaki ilişki nedir?
Müslümanların Hz. Peygamberi (s.a.v.) çok sevmeleri bu yüzden mi?
Birkaç kişinin birleşerek başka birine dönüşmesi mümkün müdür?

V. SIR
Meleklerin Kıskandığı,
Korkusundan Şeytan’ın Kaçtığı İnsanoğlu
Hayır da, şer de Allah’tan...
İyinin ve kötünün var olduğu nokta
Özgür irade ve Allah’ın emirlerine karşı gelme
İyi ve kötü tercihler
Allah’ı görmek
Duanın gücü ve seviyeleri
İyilik yapmanın kuralları ve sınırları
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Dünyevi anlamdaki iyi ve kötü ayrımı Tanrı katında da var mı?
Eninde sonunda herkes Allah’a ulaşabilecek midir?

VI. SIR
ZANNETTİĞİN, GERÇEĞİN KENDİSİ DEĞİLDİR
Doğum ve algıların oluşmaya başlaması
Ustalık da, tutsaklık da tekrardan gelir
İlahi bilinç ve algı
Mutlak gerçekliğe ulaşmanın yolu
Hz. Mevlâna ve içindeki sır
Tasavvuf ve dostluk
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Bir kişinin Tanrı algısı ne olursa olsun, bu algı kısmen doğrudur denebilir mi?
Ego neden yedi başlıdır?

VII. SIR
Kıyamet günü, tüm zamanların ortak mesajıdır
Hz. Mevlâna’nın feryadı
Sır ve kıyamet
Kıyamet günü sınavı
Farklı dinler ve peygamberler
Cennet ve cehennem
Cennetin seviyeleri
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Peygamberlerin Allah katındaki seviyeleri birbirleriyle aynı mıdır?
Kıyametin kopuş vakti ne zamandır?
Kıyamet alametleri nelerdir?
Deccal İblis mi?
İbn-i Arabi’nin fûsusunda (Fûsus-ül Hikem) geçen Çinli çocuk...

VIII. SIR
İlahi irade, evrensel irade ve şahsi irade dengesi
‘ ’ rakamının sırrı
Gerçekliğin seviyeleri
Evrensel irade
İnşallah, maşallah, irade ve meşiyet
Kaza ve kader
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Üç kademe iradeyi güncel bir metaforla anlatabilir misiniz?
Dayanamayacağımız kadar büyük acı ve engellerle karşılaşırsak ne yapacağız?
Yaşananların bazılarının silinmesi veya gizlenmesi mümkün mü?

IX. SIR
Aydınlanma maceralarımızda sürecin yönetilmesi
Hedefler, amaçlar ve planlar
Karar alış süreci ve aura
Tekâmül sürecinde hatalar, af ve mağfiret
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Tasavvufta özgürlük nasıl tanımlanıyor?
Neler özgürlük değildir?

X. SIR
Aşk, sevilenin sevenin gönlüne düşürdüğü ezeli bir ateştir
Aşk nedir?
Üzüm ve şarap sembolleri
Sevginin gerçeği
Kur’ân’da sevgi sözcükleri
Sevginin çeşitleri
Sevmek ve sevilmek üzerine masal: Agustus
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Koşulsuz sevgiyi nasıl yakalayabiliriz?
Birbirimizin kötü tercihleri karşısında nasıl davranmalıyız?

XI. SIR
Âşık bir perdedir, Ancak sevgilinin ışığının yansıdığı
Tanrısal perdeler ve sahte perdeler
Esma-ül hüsna denizinde muhteşem yolculuk
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
İnsan bir ismin gereğini yapmazsa veya yapamazsa ne olur?
İsimler ve mutlak gerçeklik nasıl çakışıyorlar?
Peygamberler ve veliler sisteminin işleyişi ve insana etkisi nasıldır?
‘Her şeyi verirsen hiç olursun; hiç olduğunda ise sana her şey verilir’ sözü
Bu perdeler ve gizlilik niye?
Canın (nefsin) hem meydanda hem gizli olmasının anlamı nedir?
Allah’ın Müntakim isminin ürpertici algılanması
Başımıza gelen belalar yaptığımız kötülüklerin cezası mı?

XII. SIR
Bizi ayıran renkler birleşerek aydınlık
bir geleceğe bağlanan gök kuşağı olabilir
Tek tanrılı inanç ve tevhid
Hüküm ve etki
Allah’ın fiilleri/yaratması, insanın fiilleri
Sıfatların birliği/tevhid-i mevsuf
Fena fillah
Beka (varlanma) mertebeleri ve vuslat (kavuşma)
Semâ ayîni ve tevhid basamakları
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Evrende tesadüfe yer var mı?
Devr-i veledi ve selamlar birbirlerini nasıl tamamlıyorlar?
Fiillerin sıfatlara dönüşerek ödül-ceza mekanizmasını oluşturması
Semâ ayîninde taksimin neyle yapılmasının sembolik anlamları nelerdir?
XIII. SIR
Aydınlanma, zorlu bir süreçtir;
Tırtılın kelebeğe dönüşmesine benzer
Öğrenci hazır olunca hoca ortaya çıkar
Sevginin derin, gizli anlamlarına ulaşmak
Nefsin Ruh’un dönüşümüne göre sınıflanması
Evrensel konumlanmalarına göre nefsler
Olgunluk seviyelerine göre nefsler
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Nefsi öldürme çabalarımızın anlamı nedir?
Seyr-i sulûk sürecinin temel amacı nedir?
Kur’ân’dan alınmış kelimelerin seslendirilmesinin nefsi temizleme etkisi
Aydınlanma süreci neden basamaklara ayrılmıştır?
Ruha ulaşabileceğimizi biliyor muyuz yoksa inanıyor muyuz?

XIV. SIR
Akıl, nefsi kontrol etmiş, ruha teslim olmuştur
Evrensel akıl ve gündelik akıl
Aklın nefsten ve ruhtan farkı
Akıl nedir?
Aklın seviyeleri ve bu seviyelerdeki isimleri
Aklın insan beynindeki fonksiyonları
Dış duyular
İç duyular
Duyularla aklın etkileşimi
Aklın güçleri
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Hayal ve vehim gücünün fikir gücünü boğmasının anlamı nedir?
Ortak duyu halk arasında altıncı his dediğimiz şey mi?

XV. SIR
Hedefte ahret, süreçte dünya mutluluğunun formülü
Hz. Mevlâna neden gamlanmaktadır?
İtici güç olarak gam
Gam, tasa, keder, endişe, kaygı, hüzün...
Hedefin önemi ve süreç farkındalığı
Yaşamımızı nasıl yönlendirmeliyiz?
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Nasıl oluyor da ışık sesten daha hızlı olabiliyor?
Kadınlar da vahiy alabilirler mi?
Toplumda kadına verilen yetki ve görevlerde neden farklılık var?
Mucize yarattığını söyleyenlerin tuzağı
Allah’ın dilemesi, iradesi, evrensel kanunlar, emirleri, kaza, kader...

XVI. SIR
Rakamların seyr-i sülûku
Yaratılışın rakamları
Bir rakamının bâtıni anlamları ve seviyeleri
Hz. Muhammed’in yaratılıştaki özel yeri ve Hz. Muhammed
kelimesindeki üç ‘m’ harfinin sırrı
İki, üç ve diğer sayılar
Temiz dost kimdir?
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Daire, üçgen, kare gibi şekillerin de tekâmül süreci ile ilişkisi var mı?
Aikido bir savaş sanatı değil mi? İlahi sevgi ile nasıl ilişkilendirilebiliyor?
Özgürlüğün ve medeniyetin savaşlarla kurulması ve korunması ironisi
Özgürlük savaşçıları kimlerdir?

XVII. SIR
Aşka avlanan, nasıl olur da ölüme avlanır?
Ayı kalkan edinen ok yarası alır mı hiç?
Makbul hırs
Vehbi ve kesbi bilgiler
İki deniz
Günlerin uzaması ne demektir?
Sohbette karşılaşılan sorular ve cevapları
Denizin dalgalı ya da sakin olması neyi sembolleştiriyor olabilir?

XVIII. SIR
Hamlıktan olgunluğa giden süreç
Ham ile olgun
Aydınlanma sürecinde hallerimiz
Evrenin çalışma prensipleriTel: (212) 528 3314 | (532) 741 4148 | (216) 550 5078


© 2006-2012

Facebook Sayfamıza Üye Olmak İçin Tıklayın